Sokolovská 304, Praha 9 Telefon: 222 300 777
E-mail: recepce@stomat.cz
STOMAT spol. s r.o. nestátní zdravotnické zařízení

Parodontologie

Na našem pracovišti se parodontologií věnujeme od r. 1992. V roce 1996 odborný zástupce MUDr. M. Ciboch úspěšně absolvoval podmínky pro Osvědčení v parodontologii a v témže roce toto Osvědčení získal. Od května 2009 je odborným garantem akreditovaného pracoviště pro výuku parodontologie. MUDr. M. Ciboch je členem odborné parodontologické společnosti, autor několika tuzemských i zahraničních přednášek. V praxi syntetizuje poznatky z parodontologie a implantologie. Je jedním z mála  zubních lékařů v České republice, který provádí nechirurgickou fotodynamickou léčbu parodontopatií  a asi jediný, kdo při chirurgické léčbě využíví krevní plasmu (PRGF) od pacientů pro plnohodnoté hojení tkání. O úspěšných  výsledcích  léčby  referoval  v květnu 2012 na mezinárodním kongresu věnované této problematice.

Stručně o léčbě parodontopatií (parodontózy)

Parodontóza, parodontitis (dále jen parodontopatie) je definována jako zánětlivé infekční onemocnění závěsného aparátu zubu (parodontu), které vede k destrukci parodontu a vyloučení zubu z čelisti.

Základem úspěšné léčby a udržení dlouhodobých kladných výsledků  je bezpodmínečné dodržení základního schéma léčby. Tzn., že se léčba provádí ve třech fázích. Pochopitelně se náplň jednotlivých fázích musí individuálně upravovat pro  jednotlivé pacienty.

V první fázi se snažíme o zmírnění infekce resp.  důsledku - zánětu. Na našem pracovišti se těžiště léčby přesouvá k dentální hygienistce, která se s pacientem domlouvá na  ideální hygieně, odstraňuje zubní kámen, leští povrchy zubů a neustále kontroluje intenzitu přítomného zánětu. Když zánět klesne pod předepsanou intenzitu,  odesílá pacienta k  odbornému lékaři, který  vše zkontroluje a navrhuje druhou fázi léčby. Bez úspěšné první fáze nelze přejít do fáze druhé.

Druhá fáze léčby je vlastní specializovaná léčba. Podle závažnosti postižení jsme schopni realizovat celou šíři léčby. Od konzervativní (nechirurgické)  až po komplexní chirurgickou léčbu. V r. 2010 jsme  zahájili velmi úspěšnou nechirurgickou komplexní fotodynamickou terapii parodontopatií.

V r.2011 jsme chirurgickou léčbu podpořili krevní plasmou (PRGF) , kterou získáváme od pacienta a díky ní má pacient od toho nejvhodnějšího dárce (od sebe ) k dispozici koncentrát hojících faktorů, naprosto nezbytných k zahojení defektu. Od r. 2011 jsme pomocí PRGF provedli již přes 500 výkonů s vynikajícím  výsledkem.

Třetí fáze léčby jsou vlastně časté kontroly hlavně v kritických prvních třech letech po úspěšném absolvování druhé fáze léčby. Kontroly jsou 3x až 4x za rok,  po stabilizaci stavu se prodlužují na kontroly 2-3x za rok.

Od 1. ledna 2019 se parodontologické  pracoviště MUDr. M. Cibocha přesouvá do spřátelené  zubní ordinace Elite Dental Prague  na adrese Na příkopě 15 ( Dětský dům) , 110 01 Praha 1. Kontakt:  222 510 888, 603 789 789  (www.elitedental.cz)

 

Dotazy rádi zodpovíme na: ciboch@seznam.cz