Sokolovská 304, Praha 9 Telefon: 222 300 777
E-mail: recepce@stomat.cz
STOMAT spol. s r.o. nestátní zdravotnické zařízení

Krevní plasma

Krevní plasma bohatá na hojící faktory - využití a zpracování na našem pracovišti (PRGF)

Od roku 2011, jako jedno z mála pracovišť v České republice, bezpečně připravujeme,  z vlastní krve pacienta, krevní plasmu, která obsahuje vysoké procento hojících faktorů nezbytných k hojení všech druhů ran.

Nejprve stručná (ale nikoliv nudná) teorie.

Všeobecně platí, že každá rána se v našem organismu  zahojí pouze a jedině tehdy, dostanou-li se k ní speciální látky, které máme v krevních destičkách. Nazývají se hojící  faktory (Growth Faktors). Tyto faktory jsou do postiženého místa transportovány krví. Právě proto je každé hojení rány kritické 3-5 dní, než se tam tyto faktory v dostatečném množství dopraví.

Vložíme-li venozní krev do zkumavky a tu centrifugujeme,  získáme pozoruhodné krevní frakce. Červené krvinky, bílé krvinky, krevní plasmu a krevní plasmu bohatou na  hojící faktory  (Plasma Rich Growth Faktors). Bylo zjištěno, že když tuto frakci (PRGF) vložíme do postiženého místa, hojení se nejen urychlí, ale zásadně i zkvalitní  (např. místo "pouze" vazivové tkáně se vytvoří kvalitní kostní tkáň) . Nastal technický problém, jak tuto část krve bezpečně ze zkumavky odebrat a vložit ji do postiženého místa.

Praktické provedení

Několik let se zdálo, že bez odběru 3 litrů venozní krve a bez pomocí krevní banky, tento odběr a vložení PRGF na místo určení nebude možné. V r. 2010 byl technický problém vyřešen a byl stanoven závazný protokol na celou realizaci. Po nevelkým odběru venozní krve ( max.25ml ) do speciálních zkumavek, které se vloží do centrifugy k tomu vyrobené. Tímto se vytvoří  frakce, které  se odeberou  pipetami a PRGF se následně  zpracuje tak, aby zgelovatěla a aby držela na místě určení. V rukou sehraného týmu celý postup trvá do 40 minut a zpracovaná PRGF se může vkládat tam, kam chceme. Právě  rychlost, bez nutnosti skladování PRGF je jedna ze zásadních podmínek výborných výsledků celé léčby.

Socket Preservation

Socket Preservation - tímto termínem se nazývá ošetření rány (defektu), který vzniká po extrakci (vytáhnutí) zubu. Ve volném překladu znamená ochranu zubního lůžka po jeho extrakci. Po každé extrakci zubu vzniká v kosti defekt, který se za určitý čas zahojí. Často se ale  tato rána  zhojí "pouze" měkkou tkání, vazivem, které nám znemožňuje  vložit implantát. V případě, když se do rány vloží PRGF (někdy  spolu s augmentátem tj. s jakousi "umělou kostí") a rána se plasticky zašije, s velikou pravděpodobností se v ráně vytvoří kostní tkáň, do které můžeme s úspěchem zavést zubní implantát. 

Vlastní zkušenosti

Od roku 1.8.2011 jsme tímto způsobem ošetřili přes 200 pacientů. Že tato léčba je velmi účinná v implantologii a ve stomatochirurgii, jsme byli přesvědčeni z dostupné literatury. Úspěch léčby parodontologických pacientů nás tak příjemně překvapil, že připravujeme prezentaci na  odborný mezinárodní parodontologický kongres.