Sokolovská 304, Praha 9 Telefon: 222 300 777
E-mail: recepce@stomat.cz
STOMAT spol. s r.o. nestátní zdravotnické zařízení

Krevní plasma

Krevní plasma bohatá na hojící faktory - využití a zpracování na našem pracovišti (PRGF)

Od roku 2011, jako jedno z mála pracovišť v České republice, bezpečně připravujeme,  z vlastní krve pacienta, krevní plasmu, která obsahuje vysoké procento hojících faktorů nezbytných k hojení všech druhů ran.

Nejprve stručná (ale nikoliv nudná) teorie.

Všeobecně platí, že každá rána se v našem organismu  zahojí pouze a jedině tehdy, dostanou-li se k ní speciální látky, které máme v krevních destičkách. Nazývají se hojící  faktory (Growth Faktors). Tyto faktory jsou do postiženého místa transportovány krví. Právě proto je každé hojení rány kritické 3-5 dní, než se tam tyto faktory v dostatečném množství dopraví.

Vložíme-li venozní krev do zkumavky a tu centrifugujeme,  získáme pozoruhodné krevní frakce. Červené krvinky, bílé krvinky, krevní plasmu a krevní plasmu bohatou na  hojící faktory  (Plasma Rich Growth Faktors). Bylo zjištěno, že když tuto frakci (PRGF) vložíme do postiženého místa, hojení se nejen urychlí, ale zásadně i zkvalitní  (např. místo "pouze" vazivové tkáně se vytvoří kvalitní kostní tkáň) . Nastal technický problém, jak tuto část krve bezpečně ze zkumavky odebrat a vložit ji do postiženého místa.

Praktické provedení

Několik let se zdálo, že bez odběru 3 litrů venozní krve a bez pomocí krevní banky, tento odběr a vložení PRGF na místo určení nebude možné. V r. 2010 byl technický problém vyřešen a byl stanoven závazný protokol na celou realizaci. Po nevelkým odběru venozní krve ( max.25ml ) do speciálních zkumavek, které se vloží do centrifugy k tomu vyrobené. Tímto se vytvoří  frakce, které  se odeberou  pipetami a PRGF se následně  zpracuje tak, aby zgelovatěla a aby držela na místě určení. V rukou sehraného týmu celý postup trvá do 40 minut a zpracovaná PRGF se může vkládat tam, kam chceme. Právě  rychlost, bez nutnosti skladování PRGF je jedna ze zásadních podmínek výborných výsledků celé léčby.

Socket Preservation

Socket Preservation - tímto termínem se nazývá ošetření rány (defektu), který vzniká po extrakci (vytáhnutí) zubu. Ve volném překladu znamená ochranu zubního lůžka po jeho extrakci. Po každé extrakci zubu vzniká v kosti defekt, který se za určitý čas zahojí. Často se ale  tato rána  zhojí "pouze" měkkou tkání, vazivem, které nám znemožňuje  vložit implantát. V případě, když se do rány vloží PRGF (někdy  spolu s augmentátem tj. s jakousi "umělou kostí") a rána se plasticky zašije, s velikou pravděpodobností se v ráně vytvoří kostní tkáň, do které můžeme s úspěchem zavést zubní implantát. 

Vlastní zkušenosti

Od roku 1.8.2011 jsme tímto způsobem ošetřili přes 1000 pacientů. Že tato léčba je velmi účinná v implantologii a ve stomatochirurgii, jsme byli přesvědčeni z dostupné literatury. Úspěch léčby parodontologických pacientů nás tak příjemně překvapil, že připravujeme prezentaci na  odborný mezinárodní parodontologický kongres.

 

Od 1. ledna 2019 se pracoviště MUDr. M. Cibocha přesouvá do spřátelené  zubní ordinace Elite Dental Prague  na adrese Na příkopě 15 ( Dětský dům) , 110 01 Praha 1. Kontakt:   222 510 888, 603 789 789  (www.elitedental.cz)