Sokolovská 304, Praha 9 Telefon: 222 300 777
E-mail: recepce@stomat.cz
STOMAT spol. s r.o. nestátní zdravotnické zařízení

KE - Centrum 2014Medzinárodné parodontologicko - implantologické stretnutie

7. ročník

Košice, 16. 5. – 17. 5. 2014

Organizátor:

I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
prednostka
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

 

Spoluorganizátori:

Stomat s.r.o., Praha - MUDr. Miroslav Ciboch

DDDental s.r.o., Košice - MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

 

Program:

16. máj 2014 (piatok)

14:00 - 14:20

Úvodné slovo organizátorov.

14:20 - 15:00

Čierny, M.  (Zürich):
Implantológia verzus konvenčná stomatológia.

15:15 - 15:50

Šimůnek,  A. (Hradec Králové):
Tilted implantáty.

15:55 - 16:20

Kopecká,  D. (Hradec Králové):
Anatomické limity v implantológii.


16:30 - 16:50


Prestávka

16:55 - 17:25

Barták,  P. (Praha):
Cementovaná, nebo podmíněně snímatelná ?

17:35 - 18:05

Šmucler,  R. (Praha):
Vývoj tkáňového expandéru pro zubní implantológii.

18:15 - 18:25                                     

Németh, T. (Praha):
Co jsme se za 20 let nenaučili.

 19:00

Spoločenský raut

 

 

17. máj 2014 (sobota)

 9:15 - 9:55

Čech,  I. (Piešťany):
Spoľahlivá jednokroková implantácia spojená s augmentáciou, za použitia implantátov s „kónusovým spojením“.

10:05 -10:35

Dřízhal, I. , Vahalová, D. (Hradec Králové):
Estetická úprava frontálního úseku – šlo by to jinak ?


11:00 -11:20


Prestávka

11:20 -11:40

Dianišková,  S.  (Bratislava):
Ortodontická príprava pacienta pred implantáciou.

11:55 -12:25

Kovaľová, E.  (Prešov):
Manažement praxe v dentálnom tíme s DH.

 


Diskusia k celému podujatiu.

Záverečné slovo organizátorov.

 

 

  Obed  

                       

Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 043 23, KOŠICE (www.hotel-centrum.sk)

Ubytovanie: e-mail: info@hotel-centrum.sk, tel.: +421 55 622 03 50

Jednoposteľová izba: 43 €

Dvojposteľová izba: 53 €

Trojposteľová izba: 77 €

Uvedené ceny sú vrátene raňajok a mestského poplatku 1,5 €/osoba/deň.

Ďaľšie ubytovanie:

Penzión Beryl, Mojmírová 2/A, tel.: +421 918 891 821, +421 55 699 85 39, e-mail:      recepcia@penzionberyl.sk

Glória Palac, Bottova ul., tel.: +421 55 625 73 27, e-mail: hotel@gloriapalac.sk

 

Kongresový poplatok: 150 €

V kongresovom poplatku je zahrnuté občerstvenie počas oboch dní, spoločenský raut a sobotňajší obed.

 

Platby:   

č. ú.: 0445943837/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Variabilný symbol: 052014
Správa pre príjemcu: Vaše priezvisko
Možnosť platby aj na mieste podujatia.

Kontakt a prihlášky:

MUDr. Jozef Ivančo, CSc., ivancojo@yahoo.com, tel: +421 55 622 7900, +421 905 49 88 11

 

SKZL prideľuje spolu 10 kreditov.